Mieszanki pastewneKOŚNO-PASTWISKOWA
KOŚNO-PASTWISKOWA

KOŚNO-PASTWISKOWA – mieszanka traw

Wieloletnia mieszanka traw kośno-pastwiskowych przeznaczona jest do użytkowania przemiennego łąkowo-pastwiskowego. Wdrażana i polecana w gospodarstwach specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego. Odpowiednio dobrany skład mieszanki sprzyja jej dobremu zakiszaniu. Mieszanka wykorzystywana jest do odnowy użytków zielonych metodą podsiewu.

ŁĄKOWA
ŁĄKOWA

ŁĄKOWA – mieszanka traw

Typowa mieszanka traw łąkowych z przeznaczeniem na tereny o dobrej kulturze. Mieszanka traw intensywnych daje wysoki plon o zwiększonej zawartości węglowodanów i suchej masy. Duży udział życic wysokoplennych i smakowitych odmian traw pozwala uzyskiwać paszę wysokiej jakości dla krów mlecznych i młodzieży.

PASTWISKOWA
PASTWISKOWA

PASTWISKOWA – mieszanka traw na tereny suche

Mieszanka traw pastwiskowa przeznaczona jest na zakładanie pastwisk na terenie trwałych użytków zielonych oraz na gruntach ornych. Mieszanka sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach glebowych.

PREMIUM
PREMIUM

PREMIUM – mieszanka traw

Jedną z najważniejszych cech każdej łąki powinien być jej potencjał energetyczny. Komponując składniki tej wyjątkowej mieszanki traw, mieliśmy przede wszystkim na uwadze właśnie ten istotny czynnik. Zwierzęta karmione trawą z łąki obsianej mieszanką Premium otrzymują wysokobiałkową, bardzo energetyczną paszę. W ten sposób mają zapewnioną odpowiednią ilość protein w swojej diecie. Przekłada się to więc w prosty sposób na walory czysto ekonomiczne. Ta wieloletnia mieszanka traw to praktyczny i bardzo rozsądny wybór.