PASTWISKOWA – mieszanka traw na tereny suche

Mieszanka traw pastwiskowa przeznaczona jest na zakładanie pastwisk na terenie trwałych użytków zielonych oraz na gruntach ornych. Mieszanka sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach glebowych.