ŁĄKOWA – mieszanka traw

Typowa mieszanka traw łąkowych z przeznaczeniem na tereny o dobrej kulturze. Mieszanka traw intensywnych daje wysoki plon o zwiększonej zawartości węglowodanów i suchej masy. Duży udział życic wysokoplennych i smakowitych odmian traw pozwala uzyskiwać paszę wysokiej jakości dla krów mlecznych i młodzieży.