KOŚNO-PASTWISKOWA – mieszanka traw

Wieloletnia mieszanka traw kośno-pastwiskowych przeznaczona jest do użytkowania przemiennego łąkowo-pastwiskowego. Wdrażana i polecana w gospodarstwach specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego. Odpowiednio dobrany skład mieszanki sprzyja jej dobremu zakiszaniu. Mieszanka wykorzystywana jest do odnowy użytków zielonych metodą podsiewu.